Voor medewerkers


Over Tending Team

Wie zijn wij

Wij zijn Tending Team en wij zijn hét nieuwe adres voor zorg. Onze zorgverleners staan voor u klaar om u te assisteren door middel van thuiszorg, individuele begeleiding en juridisch advies. Ook bieden we jongerenwerk aan en kunt u bij ons terecht voor ambulante begeleiding.

Kernwaarden

Tending Team kent 4 kernwaarden: Respect, Betrouwbaarheid, Vakkundigheid en Professionaliteit. Deze vier kernwaarden zetten wij in voor een krachtige en op de mensen gerichte samenwerking. Het bieden van een luisterend oor is de sleutel om samen op zoek te gaan naar de nodige hulp om de cliënt sterk te maken. Tending Team richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en heeft als uitgangspunt steeds het beste uit de cliënt te halen.

Visie

Wij hebben onze visie ontwikkeld op basis van ervaringen, observaties en eerder gemaakte keuzes. Wij kiezen als Tending Team voor een sterk en professioneel team en vinden het belangrijk om samen te werken en hulp te bieden in een multidisciplinair team dat de cliënt centraal stelt. Wij houden steeds rekening met de wensen en behoeften van de cliënt om het beoogde doel te realiseren.

Tending Team is ervan overtuigd dat het voor iedereen mogelijk moet zijn de juiste en gepaste zorg te krijgen. Wij bieden een luisterend oor om samen met u naar uw mogelijke hulpvraag te kijken. Ons uitgangspunt is dat iedereen met respect behandeld wordt. Dit gaat samen met het leveren van betrouwbaar werk en het zorgvuldig beantwoorden van uw hulpvraag. Uiteraard zullen wij rekening houden met uw wensen, uw mentale welbevinden, uw verwachtingen, zelfredzaamheid en levenssfeer om vervolgens de juiste zorg te kunnen verlenen. Kortom, wij willen dat iedereen zich geaccepteerd voelt.

Tendingteam-organogram

Ontmoet onze team

Visie Medewerkers

Tending Team ziet een goede vorm van samenwerken als een cruciaal instrument. Samen sta je immers sterk!

 

De voornaamste taak van Tending Team is een luisterend oor te bieden, op basis daarvan interventies te doen en intervisie toe te passen die passend en effectief zijn voor de cliënt.

 

Deskundigheid speelt hierbij een grote rol. Tending Team biedt de medewerkers op een gestructureerde wijze cursussen en trainingen aan, waardoor de deskundigheid op peil wordt gehouden.

 

Een goede communicatie en een zorgvuldige overdracht is belangrijk om de samenwerking tussen collega’s en cliënten te optimaliseren. De digitaal beveiligde omgeving biedt mogelijkheden voor een effectieve communicatie om de zorg zo goed en efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden. Het volledige team wordt daarbij betrokken en heeft inzicht in de situatie van de cliënt.

Betrouwbaarheid0%
Vakkundigheid0%
Professionaliteit0%
Respect0%