Voor medewerkers

Samenwerken met mantelzorgers

Als een naaste of geliefde in je omgeving ineens veel zorg nodig heeft, dan steek je de handen uit de mouwen. Je denkt er waarschijnlijk niet eens over, je doet het. Je kiest er nou eenmaal niet voor om mantelzorger te worden, dat wórd je. En je bent niet alleen; in ons land zijn er circa 4,4 miljoen mantelzorgers.

Voor de thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen van Tending Team is goed samenwerken met mantelzorgers daarom ook een essentieel onderdeel van het werk. Echtgenoten, kinderen en vrienden nemen vaak een groot deel van de zorg en ondersteuning van de cliënt voor hun rekening. Zij houden hem of haar gezelschap, komen op voor diens belangen, geven praktische hulp, helpen met persoonlijke verzorging en geven soms zelfs verpleegkundige zorg. Tending Team vindt het belangrijk om korte lijnen te hebben met mantelzorgers en samen overeen te komen hoe de zorg vormgegeven kan worden. Dit doen wij door middels met instemming van de cliënt, samen met de mantelzorger(s) en wijkverpleegkundige rond de tafel te zitten en een zorgleefplan en-/of behandelplan op te stellen en deze ook tweemaal per jaar te evalueren. Wij luisteren altijd aandachtig naar de wensen en behoeften van de cliënt en de mantelzorger(s) en proberen deze dan ook altijd mee te nemen.

Bij veranderingen of bij extra zorg voor de cliënt zorgen wij ervoor dat de mantelzorger individueel wordt geïnstrueerd, hierbij kun je denken aan; het aanleren van het gebruik van een nieuw hulpmiddel of bijvoorbeeld wat te doen bij valpreventie. Ook worden de betrokkene partijen o.a. huisarts, fysiotherapeut, op de hoogte gesteld indien nodig.

Mantelzorger zijn is niet altijd even gemakkelijk, het kan best zwaar zijn, zeker als het om langdurige en intensieve zorg gaat. Om de cliënt de juiste zorg te kunnen verlenen is het welzijn van de mantelzorger erg van belang. Binnen Tending Team is de wijkverpleegkundige samen met de EVV’er van de cliënt altijd het aanspreekpunt voor de mantelzorger(s). De mantelzorger kan hier terecht voor informatie en-/of vragen betreft de zorg van de cliënt en het welzijn van zichzelf. Tending Team wilt graag dat:

  • De mantelzorgers zich ondersteunt voelen;
  • Weten waar ze terecht kunnen bij overbelasting;
  • Weten wat Respijtzorg is.

Hieronder vind u een aantal informatieve websites voor de mantelzorger(s):
https://mantelzorg.nl/
https://mvtarnhem.nl/respijtwijzer/